مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع)

ثبت نام رشته مذاهب اسلامی(سطح سه) مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ثبت نام رشته مذاهب اسلامی(سطح سه) مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) با استعانت از درگاه ایزد منان و در ظل توجهات خاصه حضرت ولی عصر(عج) مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع): تحت اشراف دفتر مرجع فقید حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی جهت ترویج مذهب اهل‌بیت(ع): و دفاع از حریم تشیع در رشته مذاهب اسلامی (مقطع سطح سه) برای هشتمین دوره دانش‌پژوه می‌پذیرد

... ادامه خبر

ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته مذاهب اسلامی(سطح سه) مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)

ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته مذاهب اسلامی(سطح سه) مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) مرکز تخصصی ائمه اطهار: تحت اشراف دفتر مرجع فقید حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
جهت ترویج مذهب اهل‌بیت: و دفاع از حریم تشیع در رشته مذاهب اسلامی (مقطع سطح سه)
برای هفتمین دوره دانش‌پژوه می‌پذیرد


... ادامه خبر