معاونت آموزش
مقاله علمی:قاعده اصالة الصحة در فعل غير
عنوان مقاله
قاعده اصالة الصحة در فعل غير
محقق:محمد اسداللهی
مقاله طول سال تحصیلی تابستان 95-96
چکیده
در مقاله پیش رو که با موضوع «أصالة الصحة در فعل غیر» تدوین شده ضمن مهم بودن موضوع این مقاله، از چند فصل برخوردار است.
فصل اول: شرح واژگان. در این فصل کلماتی که در موضوع اصلی این قاعده به کار رفته به صورت مختصر شرح داده شده و از کتاب‌هایی که در این موضوع نوشته شده نیز اقتباس و کمک گرفته شده است.
فصل دوم: مشتمل بر مدرک قاعده می‌باشد که مهم‌ترین فصل این قاعده است و شامل ادله اربعه است از کتاب و سنت و اجماع (سیره عقلا) عقل، که در هر یک از این ادله شرح مختصری بر وجه استدلال به دلیل آورده شده و از کتب قدما و متأخرین تحقیق شده، چنانچه مطلب جدید یا متفاوت احیاناً نقل شده است و نیز اشکالاتی که باز بر هر دلیل در کتب مختلف (که در فهرست منابع ذکر شده) مطرح شده نیز استفاده شده، ضمن این که در هر فصل و هر دلیل اول نظر نویسنده، سپس آراء مختلف با اشکالات وارده مطرح شده است.
فصل سوم: در این فصل بعد از ثابت شدن اصل قاعده به وسیله ادله وارد تنبیهات و نکات و موارد خاص قاعده می‌شویم.
در این فصل هفت تنبیه و نکته راجع به جریان و موارد قاعده مطرح شده که اغلب این تنبیهات در کتب دیگر مطرح شده است اما بیشتر از مرحوم شیخ و اشکالات مرحوم نائینی و مرحوم نراقی استفاده شده و این مقاله شامل نکات جدید هم مي‌باشد که آنچه به نظر حقیر مي‌رسید در اول هر فصل یا دلیل و یا تنبیه مطرح شده است.
نکته جالب همان نکته است که در ادله، دلیل سنت مطرح شده که روایاتی است که تعارض با ادله دال بر اصل قاعده می‌باشد.
تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

آخرین اخبار

اهمیت روز قدس

اطلاعیه معاونت آموزش ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: انقلاب نسبت

مقاله علمی: انقلاب نسبت ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها