معاونت آموزش
مقاله علمی:ملاحظات فقهی بر اساس آیه إنما المشرکون نجس
عنوان مقاله
ملاحظات فقهی بر اساس آیه إنما المشرکون نجس
محقق:زین العابدین ملکی
مقاله طول سال تحصیلی تابستان 95-96
چکیده
موضوع مقاله درباره استنباط احکام از مرجعیت اصلی منابع اسلامی، یعنی قرآن بوده و به طور خاص آیه 28 سوره توبه مورد نظر قرار گرفت و تمرکز اصلی درباره آیه مورد بحث، در ارتباط با ملاحظات و برداشت های فقهاء و احکام مرتب بر آیه با محوریت کتاب کنزالعرفان  صورت گرفت و قبل از ورود به آِیه واژگان دخیل درمقصود که عمدتا فراز اول آیه می باشد مورد نظر و تحقیق از لحاظ لغت قرار گرفت و نتیجه ای که درباره دو واژه مشرک و نجس بدست آمد به ترتیب از این قرار شد که شرک ذو مراتب بوده  و نجس هم بر مطلق پلیدی اطلاق نمی شود بلکه ناپاکی خاص منظور از لغت است یعنی همان نجاستی که معنای ضد ان طهارت باشد منظور شد.
بعد از بررسی لغوی واژگان ، احکامی که فقهاء، خاصه مرحوم فاضل مقداد بر آیه متفرع نمود مورد نظر قرار گرفت و با احتساب نظرات دیگر علماء مجموعا 6 حکم در ارتباط با آیه شکل اصلی مقاله را به خود اختصاص داد.
درباره امکان استفاده نجاست اهلکتاب از آیه، مسأله در دو قسمت مراد از مشرکین و معنای نجس مورد کاوش قرار گرفت و گذشت که عنوان مشرکین مردد در تطبیق بر اهل کتاب بوده و از همین جهت به قدرمتیقن که همان غیر مشرکین غیرموحد باشند اکتفاء شد ودر قسمت دوم نیز ثابت شد معنای نجاست، همان معنای نجس معهود عند الشرع بوده که عرف نیز همین مستعمل را در محاورات به کار می برند.
دررابطه با عدم جواز ورود مشرکان به مطلق مساجد، گذشت که به جهت تصریح آیه به عنوان مسجدالحرام، نمی توان آیه را مستند حکم قرار داد.
و درباره عدم فرق بین مشرکان و سائر کفار نتیجه این شد که کفار ملحد به طریق اولی صلاحیت جریان احکام مشرکان را دارند و درباره نجس بودن باقی مانده مشرکان که اعم از طعام و شراب و ملاقی با رطوبتشان باشد استدلال به معنای واژه نجس شد و بعد از حکم عدم جواز تغسیل مشرک بوسیله مسلم که مورد نظر در مقاله واقع نگشت، حکم مکلف بودن کفار به فروعات از جهت آیه مورد واکاوی قرار گرفت و به نظر رسید این آیه در صدد اثبات تکلیف سازی برای کفار نسبت به فروعات نبوده و در آن مقام نمی باشد.
نظرات مختار نیز در قالب جمع بندی در خاتمه هر مبحثی به صورت مجزا، مشخص می باشد.
کلید واژه
مشرکین، نجس، اهل کتاب، کفار، مسجد

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

آخرین اخبار

اهمیت روز قدس

اطلاعیه معاونت آموزش ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: انقلاب نسبت

مقاله علمی: انقلاب نسبت ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها