معاونت آموزش
مقاله علمی: حجیت و اماریت قاعده ید
عنوان مقاله
حجیت و اماریت قاعده ید
محقق:فضل الله غلامعلی تبار
مقاله طول سال تحصیلی تابستان 95-96
چکیده

یکی از قواعد مهم فقهی و کاربردی در فقه واصول، قاعده ید است. مهم ترین بحث آن در اصول، حجیت و تعارض وی با استصحاب است. به عبارتی از یک سو استصحاب عدم ملكيت جارى است زیرا يك زمانى اين عين ملك او نبوده و از آن ديگرى بوده و در فرض شک در ملكیت او استصحاب عدم ملكيت جارى مى‏شود و از طرفى مجراى قاعده يد نیز چنين موردى است زیرا اگر شخصى بر مالى يد داشته باشد و معلوم نباشد از چه راهى بدست آمده، با قاعده ید حکم به ملكيت او می¬شود و دانشمندان علم اصول، برای تقدیم قاعده ید بر استصحاب، اماره یا اصل بودن آن را مطرح می کنند به این بیان که اگر قاعده ید از امارات باشد، همان طوریکه مشهور معتقدند و استصحاب از اصول عملیه باشد، ید بر استصحاب مقدم است، اما اگر ید از اصول عملیه باشد، جای بحث و تامل در تقدم و تاخر آنها از یکدیگر است، و عمده دلیلی که در بحث از حجیت و اماریت ید بیان می کنند، روایات معصومان (علیهم السلام) است و مجموع روایات باب به دسته تقسیم می شود که عبارتند از: روایات دال بر حجیت و اماریت قاعده ید، روایات دال برحجیت قاعده ید تنها، روایات دال بر حجیت و توهم اصل بودن قاعده ید؛ مقاله حاضر به بررسی هر سه دسته روایات از نگاه سندی و دلالی پرداخته و در نهایت روایات دسته اول را مقدم دانسته و روایات دسته سوم را نیز جواب داده است .
کلید واژه¬ها: قاعده ید، استیلاء، حجیت، اماریت و روایات معصومان(علیهم السلام).  


تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان میتوانند جهت دریافت مقاله نام و شماره تلفن خود و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.
آخرین اخبار

اهمیت روز قدس

اطلاعیه معاونت آموزش ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: انقلاب نسبت

مقاله علمی: انقلاب نسبت ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها