معاونت آموزش
مقاله علمی:«بررسی حکم فقهی مشارکت و همیاری در انجام محرمات »
مقاله علمی:«بررسی حکم فقهی مشارکت و همیاری در انجام محرمات »
چکیده
در شریعت اسلامی از وقوع گناه و معصیت نهی شده است . بر این اساس مکلفین نباید به انجام اعمالی اقدام نمایند که عنوان معصیت و حرام  را داراست چرا که در این صورت مستحق مجازاتی خواهند بود که برای آن در نظر گرفته شده است. اما نکته ای که در این میان وجود دارد آن است که در برخی موارد کارهای حرام به صورت جمعی به وقوع می پیوند، به دیگر سخن مشارکت اشخاص در مواردی بسترساز آگاهانه ارتکاب حرام منجز توسط دیگری است و از آن جایی که به وقوع پیوستن حرام مستحق عقاب و مجازات است لازم است که دیدگاه شرع در خصوص چنین مشارکت هایی بیان گردد . اگر چه ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﺮام امری ﻧﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ ودر فقه با عنوان « قاعده‌ی اعانت بر اثم و عدوان » مطرح بوده و در آﺛﺎر ﻓﻘﻬﯽ نیز ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ای طولانی دارد به طوری که  مصادیق متعددی از آن را می توان در هر کتاب مکاسب محرمه ای یافت؛ اما امروزه به دلیل بروز مصادیقی نوپیدا و پیچیده لازم است که به واکاوی دقیق این قاعده پرداخته شود . از این رهگذر سوالی که در این میان مطرح است آن که آیا مشارکت در انجام گناه و حرام  به نحو آماده سازی مقدمات ، خود نیزعملی حرام به شمار می رود ؟ در پاسخ به این سوال دو نگره وجود دارد که بر وفق یکی اعانت و مشارکت در انجام محرمات جایز بوده و مجازاتی را در پی ندارد و بر وفق نگره دیگر این عمل مجاز نبوده و دارای مجازات است .  در این راستا در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی ، تحلیلی سامان یافته است ادله هر دو دیدگاه طرح و قول عدم جواز  به عنوان دیدگاه صحیح تقویت گردیده است.
کلید واژگان:
تعاون، اعانت ، اثم، عدوان، امر به معروف و نهی از منکر
دانش پژوه:مهدی اخلاصی فرداد

تذکر:اصل مقاله در معاونت آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام موجود می باشد.متقاضیان جهت دریافت مقاله،  نام خود ، جیمیل  یا شماره ای را که به وسیله آن در شبکه های اجتماعی (ایتا، ووو) عضو هستید با ذکر نام شبکه  و نام مقاله مورد درخواست را به سامانه 50001000522790 پیامک نمایند.

آخرین اخبار

همایش در مسیر فقاهت (ویژه داوطلبان ورودی مرکز فقهی ائمه اطهار ع )

سخنان ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در همایش در مسیر فقاهت 3 ویژه طلاب جدیدالورود سطوح عالی ... ادامه مطلب ...

اهمیت روز قدس

اطلاعیه معاونت آموزش ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون

مقاله علمی:بررسی واجب مشروط و چالش های آن از دیدگاه اصولیون ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن

مقاله علمی: تحلیلی متفاوت از مقدمه واجب و نتایج حاصل از آن ... ادامه مطلب ...

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت

مقاله علمی: رويکرد مرحوم شيخ طوسي به اصالت عدالت ... ادامه مطلب ...

دسته بندی اخبار
معرفی معاونت آموزش (4)

سامانه سدف

لیست دروس مقطع خارج سال 95- 94 (1)
لیست دروس مقطع سطح سال 95- 94 (1)
آیین نامه ها و دستور العملها (4)

دروس

اخبار و اطلاعیه ها (14)

فعالیتهای پژوهشی

مقالات علمی

تقریرات

بخش سطح

بخش خارج (3)

تالیفات و آثار علمی طلاب

کتابها (1)

سایر آثار چاپ شده

نشست های علمی (5)
ویژه نامه (1)

امتحانات

سطح (1)
خارج (1)

فقه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

اصول

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

قواعد فقهیه

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

سایر

سالهای قبل

سال تحصیلی 94-93

نمونه فرمها

اخبار حوزه (2)

تصاویر

ارتباط با ما

شورای آموزش مرکز فقهی (1)
آخرین کتاب ها