عید سعید غدیر تبریک و تهنیت باد
عید سعید غدیر تبریک و تهنیت باد
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

لوح های پژوهشی

 - * شرایط کمال عقل
* جایگاه امام در جامعه اسلامی
* انعقاد اجاره منافی با اجاره اول برای اجیر خاص
* حجیت ظواهر از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه)(بخش اول
* بررسی كتاب على بن جعفر
* بررسی ادوات عموم (بخش سوم، نکره در سیاق نفی)
* سلام بر امام رئوف
عنوان : شماره : شماره 17 سال دوم تیر ماه 1398 موضوع : فقه
* شرایط کمال عقل
* جایگاه امام در جامعه اسلامی
* انعقاد اجاره منافی با اجاره اول برای اجیر خاص
* حجیت ظواهر از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی (رحمت الله علیه)(بخش اول
* بررسی كتاب على بن جعفر
* بررسی ادوات عموم (بخش سوم، نکره در سیاق نفی)
* سلام بر امام رئوف
خواندن بیشتر...
 - *برکات حضور مستمر در مسجد
* شباهت با رسول اللّه
* ادله اثبات ولايت فقيه (بخش پایانی، موانع احتمالی 2)
* تأملی در  نظر آخوند (ره) درباره استصحاب کلي قسم دوم توسط استاد قائینی حفظ‌ الله 
*فطحیه از نگاه اندیشمندان علم رجال
* بررسی ادوات عموم (بخش دوم لفظ «ال»)
* ظهور مجدد بنی امیه در حجاز
عنوان : شماره : شماره 16 سال دوم خرداد ماه 1398 موضوع : فقه
*برکات حضور مستمر در مسجد
* شباهت با رسول اللّه
* ادله اثبات ولايت فقيه (بخش پایانی، موانع احتمالی 2)
* تأملی در نظر آخوند (ره) درباره استصحاب کلي قسم دوم توسط استاد قائینی حفظ‌ الله
*فطحیه از نگاه اندیشمندان علم رجال
* بررسی ادوات عموم (بخش دوم لفظ «ال»)
* ظهور مجدد بنی امیه در حجاز
خواندن بیشتر...
 - *شب قدر و فاطمه زهرا
*اثر وضعی هوای نفس
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش چهارم موانع احتمالی 1)
*اصل اولی در متعارضین (بخش دوم) و تطبیق بر فرعی فقهی
*بررسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم
*بررسی ادوات عموم (بخش اول لفظ «کُلّ» و لفظ «مَن»)
*قرآن ناطق از منظر قرآن صامت
عنوان : شماره : شماره 15 سال دوم اردیبهشت ماه 1398 موضوع : فقه
*شب قدر و فاطمه زهرا
*اثر وضعی هوای نفس
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش چهارم موانع احتمالی 1)
*اصل اولی در متعارضین (بخش دوم) و تطبیق بر فرعی فقهی
*بررسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم
*بررسی ادوات عموم (بخش اول لفظ «کُلّ» و لفظ «مَن»)
*قرآن ناطق از منظر قرآن صامت
خواندن بیشتر...
 - *ایمان و طول غیبت
*رابطه خشيّت و علم
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش سوم ادله نقلى)
*اصل اولی در متعارضین (بخش اول)
*مستثیات ابن ولید
*عام بدلی
*به سوی ظهور
عنوان : شماره : شماره 14 سال دوم فروردین ماه 1398 موضوع : فقه
*ایمان و طول غیبت
*رابطه خشيّت و علم
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش سوم ادله نقلى)
*اصل اولی در متعارضین (بخش اول)
*مستثیات ابن ولید
*عام بدلی
*به سوی ظهور
خواندن بیشتر...
 - *فلسفه آزمایش ها
*غفلت
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش دوم ادله عقلی 2)
*تبیین نظریه محقق نائینی پیرامون حجیت
*لزوم بررسی طرق مشیخه تهذیبین
*حجیت قول لغوی (بخش سوم سیره متشرعه)
*نبیّ چگونه از ولیّ می گوید
عنوان : شماره : شماره 13 سال دوم اسفند ماه 1397 موضوع : فقه
*فلسفه آزمایش ها
*غفلت
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش دوم ادله عقلی 2)
*تبیین نظریه محقق نائینی پیرامون حجیت
*لزوم بررسی طرق مشیخه تهذیبین
*حجیت قول لغوی (بخش سوم سیره متشرعه)
*نبیّ چگونه از ولیّ می گوید
خواندن بیشتر...
 - *نشانه ایمان
*رضایت به قضای الهی
*ادله اثبات ولایت  فقیه (بخش اول ادله عقلی 1)
*اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر
*تبیین اقوال ناظر به حجیت قول رجالی
*حجیت قول لغوی (بخش دوم سیره معصومین)
*چهل سالگی انقلاب
عنوان : شماره : شماره 12 سال دوم بهمن ماه 1397 موضوع : فقه
*نشانه ایمان
*رضایت به قضای الهی
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش اول ادله عقلی 1)
*اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر
*تبیین اقوال ناظر به حجیت قول رجالی
*حجیت قول لغوی (بخش دوم سیره معصومین)
*چهل سالگی انقلاب
خواندن بیشتر...
 - *شیعه واقعی
*معیار حب و بغض
*عدم اعتبار عدالت در ولایت پدر از دیدگاه آیت الله خویی
*ادله لزوم فحص از مخصِّص
*عده من أصحابنا
*حجیت قول لغوی (بخش اول) (درک عقل و سیره عقلا)
*اهمیت معرفت به ساحت حضرت فاطمه زهرا
عنوان : شماره : شماره 11سال دوم دی ماه 1397 موضوع : فقه
*شیعه واقعی
*معیار حب و بغض
*عدم اعتبار عدالت در ولایت پدر از دیدگاه آیت الله خویی
*ادله لزوم فحص از مخصِّص
*عده من أصحابنا
*حجیت قول لغوی (بخش اول) (درک عقل و سیره عقلا)
*اهمیت معرفت به ساحت حضرت فاطمه زهرا
خواندن بیشتر...
 - *محصول اعمال         
*حفظ زبان
*نقش تصرفات ناقله در سقوط اجازه از منظر امام خمینی
*اعتبار و معتبِر در علم اصول
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش دوم)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش پایانی)
*تصحیح یک مبنا از مرحوم نائینی 
*إِنَّ لَکِ عِندَ الله شأناً مِنَ الشأن
عنوان : شماره : شماره 10 سال دوم آذز ماه 1397 موضوع : فقه
*محصول اعمال
*حفظ زبان
*نقش تصرفات ناقله در سقوط اجازه از منظر امام خمینی
*اعتبار و معتبِر در علم اصول
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش دوم)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش پایانی)
*تصحیح یک مبنا از مرحوم نائینی
*إِنَّ لَکِ عِندَ الله شأناً مِنَ الشأن
خواندن بیشتر...
 - *کلام نور
*اهمیت انس با روایات
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در واجب (بخش دوم)
*تکلیف مجتهد و مقلد هنگام تغییر فتوای مستند به قطع و أمارات
 از منظر امام خمینی 
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش اول)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش دوم)
*وصف پیامبر از زبان امیرالمؤمنین
عنوان : شماره : شماره 9 سال دوم آیان ماه 1397 موضوع : فقه
*کلام نور
*اهمیت انس با روایات
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در واجب (بخش دوم)
*تکلیف مجتهد و مقلد هنگام تغییر فتوای مستند به قطع و أمارات
از منظر امام خمینی
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش اول)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش دوم)
*وصف پیامبر از زبان امیرالمؤمنین
خواندن بیشتر...
 - *ثواب زیارت امام حسین علیه السلام
*وظایف عاقل
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در عبادتِ واجب(بخش اول)
*بررسی اطلاق یا عدم اطلاق تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در مجعول
*بررسی قول شیخ انصاری مبنی بر ضرورت پذیرش مطلق روایات بنوفضال
*مکاسب از آغاز تا کنون (بخش اول)
*پیاده روی اربعین(حرکت عشق و ایمان) در روایات اهل بیت
عنوان : شماره : شماره 8 سال دوم مهر ماه 1397 موضوع : فقه
*ثواب زیارت امام حسین علیه السلام
*وظایف عاقل
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در عبادتِ واجب(بخش اول)
*بررسی اطلاق یا عدم اطلاق تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در مجعول
*بررسی قول شیخ انصاری مبنی بر ضرورت پذیرش مطلق روایات بنوفضال
*مکاسب از آغاز تا کنون (بخش اول)
*پیاده روی اربعین(حرکت عشق و ایمان) در روایات اهل بیت
خواندن بیشتر...