سالروز رحلت مرجع فقد جهان تشيع؛ حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سره)
سالروز رحلت مرجع فقد جهان تشيع؛ حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني(قدس سره)
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

لوح های پژوهشی

 - *شب قدر و فاطمه زهرا
*اثر وضعی هوای نفس
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش چهارم موانع احتمالی 1)
*اصل اولی در متعارضین (بخش دوم) و تطبیق بر فرعی فقهی
*بررسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم
*بررسی ادوات عموم (بخش اول لفظ «کُلّ» و لفظ «مَن»)
*قرآن ناطق از منظر قرآن صامت
عنوان : شماره : شماره 15 سال دوم اردیبهشت ماه 1398 موضوع : فقه
*شب قدر و فاطمه زهرا
*اثر وضعی هوای نفس
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش چهارم موانع احتمالی 1)
*اصل اولی در متعارضین (بخش دوم) و تطبیق بر فرعی فقهی
*بررسی رجال تفسیر علی بن ابراهیم
*بررسی ادوات عموم (بخش اول لفظ «کُلّ» و لفظ «مَن»)
*قرآن ناطق از منظر قرآن صامت
خواندن بیشتر...
 - *ایمان و طول غیبت
*رابطه خشيّت و علم
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش سوم ادله نقلى)
*اصل اولی در متعارضین (بخش اول)
*مستثیات ابن ولید
*عام بدلی
*به سوی ظهور
عنوان : شماره : شماره 14 سال دوم فروردین ماه 1398 موضوع : فقه
*ایمان و طول غیبت
*رابطه خشيّت و علم
*ادله اثبات ولايت فقيه (بخش سوم ادله نقلى)
*اصل اولی در متعارضین (بخش اول)
*مستثیات ابن ولید
*عام بدلی
*به سوی ظهور
خواندن بیشتر...
 - *فلسفه آزمایش ها
*غفلت
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش دوم ادله عقلی 2)
*تبیین نظریه محقق نائینی پیرامون حجیت
*لزوم بررسی طرق مشیخه تهذیبین
*حجیت قول لغوی (بخش سوم سیره متشرعه)
*نبیّ چگونه از ولیّ می گوید
عنوان : شماره : شماره 13 سال دوم اسفند ماه 1397 موضوع : فقه
*فلسفه آزمایش ها
*غفلت
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش دوم ادله عقلی 2)
*تبیین نظریه محقق نائینی پیرامون حجیت
*لزوم بررسی طرق مشیخه تهذیبین
*حجیت قول لغوی (بخش سوم سیره متشرعه)
*نبیّ چگونه از ولیّ می گوید
خواندن بیشتر...
 - *نشانه ایمان
*رضایت به قضای الهی
*ادله اثبات ولایت  فقیه (بخش اول ادله عقلی 1)
*اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر
*تبیین اقوال ناظر به حجیت قول رجالی
*حجیت قول لغوی (بخش دوم سیره معصومین)
*چهل سالگی انقلاب
عنوان : شماره : شماره 12 سال دوم بهمن ماه 1397 موضوع : فقه
*نشانه ایمان
*رضایت به قضای الهی
*ادله اثبات ولایت فقیه (بخش اول ادله عقلی 1)
*اخذ علم به حکم در موضوع حکمی دیگر
*تبیین اقوال ناظر به حجیت قول رجالی
*حجیت قول لغوی (بخش دوم سیره معصومین)
*چهل سالگی انقلاب
خواندن بیشتر...
 - *شیعه واقعی
*معیار حب و بغض
*عدم اعتبار عدالت در ولایت پدر از دیدگاه آیت الله خویی
*ادله لزوم فحص از مخصِّص
*عده من أصحابنا
*حجیت قول لغوی (بخش اول) (درک عقل و سیره عقلا)
*اهمیت معرفت به ساحت حضرت فاطمه زهرا
عنوان : شماره : شماره 11سال دوم دی ماه 1397 موضوع : فقه
*شیعه واقعی
*معیار حب و بغض
*عدم اعتبار عدالت در ولایت پدر از دیدگاه آیت الله خویی
*ادله لزوم فحص از مخصِّص
*عده من أصحابنا
*حجیت قول لغوی (بخش اول) (درک عقل و سیره عقلا)
*اهمیت معرفت به ساحت حضرت فاطمه زهرا
خواندن بیشتر...
 - *محصول اعمال         
*حفظ زبان
*نقش تصرفات ناقله در سقوط اجازه از منظر امام خمینی
*اعتبار و معتبِر در علم اصول
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش دوم)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش پایانی)
*تصحیح یک مبنا از مرحوم نائینی 
*إِنَّ لَکِ عِندَ الله شأناً مِنَ الشأن
عنوان : شماره : شماره 10 سال دوم آذز ماه 1397 موضوع : فقه
*محصول اعمال
*حفظ زبان
*نقش تصرفات ناقله در سقوط اجازه از منظر امام خمینی
*اعتبار و معتبِر در علم اصول
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش دوم)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش پایانی)
*تصحیح یک مبنا از مرحوم نائینی
*إِنَّ لَکِ عِندَ الله شأناً مِنَ الشأن
خواندن بیشتر...
 - *کلام نور
*اهمیت انس با روایات
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در واجب (بخش دوم)
*تکلیف مجتهد و مقلد هنگام تغییر فتوای مستند به قطع و أمارات
 از منظر امام خمینی 
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش اول)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش دوم)
*وصف پیامبر از زبان امیرالمؤمنین
عنوان : شماره : شماره 9 سال دوم آیان ماه 1397 موضوع : فقه
*کلام نور
*اهمیت انس با روایات
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در واجب (بخش دوم)
*تکلیف مجتهد و مقلد هنگام تغییر فتوای مستند به قطع و أمارات
از منظر امام خمینی
*حجیت یا عدم حجیت روایات کتاب شریف کافی(بخش اول)
*مکاسب از آغاز تاکنون (بخش دوم)
*وصف پیامبر از زبان امیرالمؤمنین
خواندن بیشتر...
 - *ثواب زیارت امام حسین علیه السلام
*وظایف عاقل
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در عبادتِ واجب(بخش اول)
*بررسی اطلاق یا عدم اطلاق تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در مجعول
*بررسی قول شیخ انصاری مبنی بر ضرورت پذیرش مطلق روایات بنوفضال
*مکاسب از آغاز تا کنون (بخش اول)
*پیاده روی اربعین(حرکت عشق و ایمان) در روایات اهل بیت
عنوان : شماره : شماره 8 سال دوم مهر ماه 1397 موضوع : فقه
*ثواب زیارت امام حسین علیه السلام
*وظایف عاقل
*جزئیت یا عدم جزئیت عمل مستحبی در عبادتِ واجب(بخش اول)
*بررسی اطلاق یا عدم اطلاق تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در مجعول
*بررسی قول شیخ انصاری مبنی بر ضرورت پذیرش مطلق روایات بنوفضال
*مکاسب از آغاز تا کنون (بخش اول)
*پیاده روی اربعین(حرکت عشق و ایمان) در روایات اهل بیت
خواندن بیشتر...
 - *مسئولیت  تربیت خانواده بر اساس آیه وقایه
*اصالة الصحه اخلاقی
*گستره رجحان نماز جماعت بر فرادی
*مفهوم داشتن قیود غالبی
*تاریخچه تدوین فرائد الاصول و تحولات بعدی آن (بخش پایانی)
عنوان : شماره : شماره 7 سال اول بهمن ماه 1396 موضوع : فقه
*مسئولیت تربیت خانواده بر اساس آیه وقایه
*اصالة الصحه اخلاقی
*گستره رجحان نماز جماعت بر فرادی
*مفهوم داشتن قیود غالبی
*تاریخچه تدوین فرائد الاصول و تحولات بعدی آن (بخش پایانی)
خواندن بیشتر...
 - *نکاتي از بحث رؤیت هلال با چشم مسلح
*وصیت به سهم و جز
*شرطیت بقای موضوع در استصحاب
*مناقشه در حدیث « نَحْنُ مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورِّثُ ما تَرَكناهُ صَدَقَة»
*تاریخچه تدوین و تحولات بعدی «فرائد الاصول» (بخش دوم)
عنوان : شماره : شماره 6 سال اول فروردین ماه 1396 موضوع : فقه
*نکاتي از بحث رؤیت هلال با چشم مسلح
*وصیت به سهم و جز
*شرطیت بقای موضوع در استصحاب
*مناقشه در حدیث « نَحْنُ مَعَاشِرَ اَلْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورِّثُ ما تَرَكناهُ صَدَقَة»
*تاریخچه تدوین و تحولات بعدی «فرائد الاصول» (بخش دوم)
خواندن بیشتر...