معیارهای نامزد اصلح
معیارهای نامزد اصلح
آغاز ثبت نام فقه پزشکی
آغاز ثبت نام فقه پزشکی
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
تازه های نشر 99
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

لوح های پژوهشی

 - * از غدیر تا ظهور
* گردش و تفریح، حق خانواده
* پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش دوم)
* محدوده جواز نگاه به زن به قصد ازدواج (بخش اول)
* خطابات قانونیه (بخش سوم)
* مشایخ جفعر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی
* مباهله؛ فضیلتی درخشان برای امیر مؤمنان(علیه السلام)
* از غدیر تا ظهور
* گردش و تفریح، حق خانواده
* پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش دوم)
* محدوده جواز نگاه به زن به قصد ازدواج (بخش اول)
* خطابات قانونیه (بخش سوم)
* مشایخ جفعر بن بشیر و محمد بن اسماعیل زعفرانی
* مباهله؛ فضیلتی درخشان برای امیر مؤمنان(علیه السلام)
خواندن بیشتر...
 - * از ویژگی‌های امام رضا علیه السلام
* جایگاه اخلاق درحوزه
*پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش اول)
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه؛ اثبات اول ماه (بخش سوم)
* خطابات قانونیه (بخش دوم) 
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش سوم) 
* بلایی به نام کرونا
* از ویژگی‌های امام رضا علیه السلام
* جایگاه اخلاق درحوزه
*پژوهشی قرآنی در تقسیم گناهان به کبیره و صغیره (بخش اول)
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه؛ اثبات اول ماه (بخش سوم)
* خطابات قانونیه (بخش دوم)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش سوم)
* بلایی به نام کرونا
خواندن بیشتر...
 - * خوف و رجا
* عمل به قرآن
* بررسی دلالت آیه سؤال بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش دوم) اثبات اول ماه (2)
* خطابات قانونیه (بخش اول)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش دوم) 
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) 
 (بخش دوم)
شماره : شماره 28 سال سوم خرداد ماه 1399
* خوف و رجا
* عمل به قرآن
* بررسی دلالت آیه سؤال بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش دوم) اثبات اول ماه (2)
* خطابات قانونیه (بخش اول)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش دوم)
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه)
(بخش دوم)
خواندن بیشتر...
 - * تعلّم قرآن
* نصیحت پدرانه
* دلالت آیه نفر بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش اول) اثبات اول ماه (1)
* حجیت شهرت فتوایی (بخش دوم) 
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش اول)
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) (بخش اول)
شماره : شماره 27 سال سوم اردیبهشت ماه 1399
* تعلّم قرآن
* نصیحت پدرانه
* دلالت آیه نفر بر حجیت فتوای مجتهد در حق مقلد
* اعتبار سنجی چشم مسلح در فقه امامیه (بخش اول) اثبات اول ماه (1)
* حجیت شهرت فتوایی (بخش دوم)
* رويکرد مرحوم شيخ طوسي در مواجهه با اصالت عدالت (بخش اول)
* عدم تحریف قرآن از دیدگاه آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمة الله علیه) (بخش اول)
خواندن بیشتر...
 - * حقیقت دنیا و عملکرد انسان
* عمل به دستورات قرآن در صحنه زندگی
* فقـه القـرآن
* رجوع به مجتهد دیگر در موارد احتیاط واجب
* حجیت شهرت فتوایی (بخش اول)
* استفاده از حساب احتمالات برای اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر
* مسئـله شـرور، درنگی در کرونا
* حقیقت دنیا و عملکرد انسان
* عمل به دستورات قرآن در صحنه زندگی
* فقـه القـرآن
* رجوع به مجتهد دیگر در موارد احتیاط واجب
* حجیت شهرت فتوایی (بخش اول)
* استفاده از حساب احتمالات برای اعتبار مرسلات ابن ابی عمیر
* مسئـله شـرور، درنگی در کرونا
خواندن بیشتر...
 - * فضائل امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بیان نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)
* امیرالمؤمنین(علیه السلام) حافظ راستین قرآن
* قَـسَـم
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی  (بخش سوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش دوم)
* حجیت توثیق متأخرین رجالی
* ویژگی‌های حکومت علوی از منظر صدیقه کبری(سلام الله علیها)
شماره : شماره 25 سال سوم اسفندماه 1398
* فضائل امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بیان نبی مکرم اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)
* امیرالمؤمنین(علیه السلام) حافظ راستین قرآن
* قَـسَـم
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی (بخش سوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش دوم)
* حجیت توثیق متأخرین رجالی
* ویژگی‌های حکومت علوی از منظر صدیقه کبری(سلام الله علیها)
خواندن بیشتر...
 - * اهمیت راهنمایی دیگران
* فضائل علم
* نکـاح  (بخش دوم)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی  (بخش دوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش اول)
* مناقشات سندی ادله دال بر ترجیح روایت أحدث
* ضرورت شناخت تاریخ انقلاب
* اهمیت راهنمایی دیگران
* فضائل علم
* نکـاح (بخش دوم)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی (بخش دوم)
* ترجیح روایت به سبب أحدثیت (بخش اول)
* مناقشات سندی ادله دال بر ترجیح روایت أحدث
* ضرورت شناخت تاریخ انقلاب
خواندن بیشتر...
 - * هفت ویژگی شهید
* انگيزه‌هاى تعلّم
* نکـاح  (بخش اول)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی  (بخش اول)
* شرط متأخر (بخش چهارم)
* وثاقت مشایخ احمد بن محمد بن عیسی
* پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او
پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (دامت برکاته) به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان مجاهدش
* هفت ویژگی شهید
* انگيزه‌هاى تعلّم
* نکـاح (بخش اول)
* مبانی فقهی انقلاب اسلامی (بخش اول)
* شرط متأخر (بخش چهارم)
* وثاقت مشایخ احمد بن محمد بن عیسی
* پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او
پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (دامت برکاته) به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان مجاهدش
خواندن بیشتر...
 - * فضائل حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)
* نتیجه اعتماد به خداوند
* امر به معروف و نهي از منكر (بخش دوم)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (روایات، بخش پایانی)
* شرط متأخر (بخش سوم)
* بررسی وثاقت روات کتاب کامل الزیارات
* قطره ای از دریای کوثر الگوهای شخصیتی حضرت زهرا (علیها السلام)
* فضائل حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)
* نتیجه اعتماد به خداوند
* امر به معروف و نهي از منكر (بخش دوم)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (روایات، بخش پایانی)
* شرط متأخر (بخش سوم)
* بررسی وثاقت روات کتاب کامل الزیارات
* قطره ای از دریای کوثر الگوهای شخصیتی حضرت زهرا (علیها السلام)
خواندن بیشتر...
 - * کلید بهشت
* رابطه معرفت و تقوا
* امر به معروف و نهی از منکر (بخش اول)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (آیات قرآن، بخش دوم)
* شرط متأخر (بخش دوم)
* توثیق عام در رساله عددیه
* يا فاطمة اشْفعي‏ لِي‏ فِي‏ الْجنة (شفاعت)
* کلید بهشت
* رابطه معرفت و تقوا
* امر به معروف و نهی از منکر (بخش اول)
* مشارکت اجتماعی زن در جامعه از دیدگاه فقه (آیات قرآن، بخش دوم)
* شرط متأخر (بخش دوم)
* توثیق عام در رساله عددیه
* يا فاطمة اشْفعي‏ لِي‏ فِي‏ الْجنة (شفاعت)
خواندن بیشتر...