{TopMenu}
منشورات جديد مركز
منشورات جديد مركز
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید

خمس، انفال، فيء در قرآن کريم

خمس، انفال، فيء در قرآن کريم
شناسنامه کتاب
خمس، انفال، فيء در قرآن کريم - برخلاف تصور بسیاری از اندیشوران و محققان؛ در قرآن کریم، آیات متعددی دلالت بر وجوب خمس دارد و این امر منحصر به یک آیه نیست. در این کتاب آیات مرتبط با خمس، انفال و فیء به صورت دقیق و اجتهادی مورد بحث قرار گرفته و به آخرین پرسش‌ها و شبهات در این زمینه پاسخ داده شده است.

خمس، انفال، فيء در قرآن کريم

برخلاف تصور بسیاری از اندیشوران و محققان؛ در قرآن کریم، آیات متعددی دلالت بر وجوب خمس دارد و این امر منحصر به یک آیه نیست. در این کتاب آیات مرتبط با خمس، انفال و فیء به صورت دقیق و اجتهادی مورد بحث قرار گرفته و به آخرین پرسش‌ها و شبهات در این زمینه پاسخ داده شده است.
خواندن بیشتر...
زبان : فارسی مؤلف : محمدجواد فاضل لنکرانى موضوع : فقهی در تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶