مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

ليست جزوات تدوين شده توسط دانش‌پژوهان مركز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)

ليست جزوات تدوين شده توسط دانش‌پژوهان مركز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) ليست جزوات تدوين شده توسط دانش‌پژوهان مركز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) ... ادامه اطلاعات

ليست مقالات تدوين شده توسط دانش‌پژوهان مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)

ليست مقالات تدوين شده توسط دانش‌پژوهان مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) ليست مقالات تدوين شده توسط دانش‌پژوهان مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام) ... ادامه اطلاعات

معرفی معاونت آموزش

معرفی معاونت آموزش یکی از معاونتهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) «معاونت آموزش» می‌‌باشد ... ادامه اطلاعات
دسته بندی معلومات
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم (2)

بخشهای مختلف مرکز

معاونت آموزش (3)
معاونت پژوهش (6)

معاونت فرهنگی و امور بین الملل

کتابخانه

انتشارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدّس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) سوریّه

یادمان مؤسس فقید

ریاست مرکز

معرفی مرکز

آخرین کتاب ها

بانک استفتائات فقه پزشکی(جلد دوم)

حوزه فقه پزشکي از عرصه‌‌هاي پر ابتلاي پيروان شريعت اسلام است و احکام و استفتائات صورت گرفته از مراجع تقليد؛ وظايف پزشکان کادر درماني و بيماران را مشخص مي‌‌کند.
از اين رو در اين مجموعه، احکام و استفتائات فقه پزشکي بيش از 12 مرجع تقليد، به صورت موضوعي و دسته بندي شده ارائه مي‌‌شود.

بانک استفتائات فقه پزشکی(جلد اول)

حوزه فقه پزشکي از عرصه‌‌هاي پر ابتلاي پيروان شريعت اسلام است و احکام و استفتائات صورت گرفته از مراجع تقليد؛ وظايف پزشکان کادر درماني و بيماران را مشخص مي‌‌کند.
از اين رو در اين مجموعه، احکام و استفتائات فقه پزشکي بيش از 12 مرجع تقليد، به صورت موضوعي و دسته بندي شده ارائه مي‌‌شود.