مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

ساختار معاونت پژوهشی و اهداف آن

ساختار معاونت پژوهشی و اهداف آن ساختار برنامه‌‌ریزی و تصویب قوانین و مقررات پژوهشی>> اهداف کوتاه‌‌مدت، میان مدت و بلندمدت معاونت پژوهشی ... ادامه اطلاعات

نیروی انسانی معاونت پژوهش

نیروی انسانی معاونت پژوهش نیروی انسانی معاونت پژوهش ... ادامه اطلاعات

فعالیتهای انجام یافته

فعالیتهای انجام یافته فعالیتهای انجام یافته در بخش معاونت پژوهش ... ادامه اطلاعات

فعالیتهای در دست انجام

فعالیتهای در دست انجام طرح های پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم‌‌السّلام) ... ادامه اطلاعات

برخی اولویتهای پژوهشی مجله «فقه و اجتهاد»

برخی اولویتهای پژوهشی مجله «فقه و اجتهاد» برخی اولویتهای پژوهشی مجله «فقه و اجتهاد» ... ادامه اطلاعات

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله مجله علمی تخصصی «فقه و اجتهاد» وابسته به مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از کلیه فضلا و دانش پژوهان دعوت می‌‌نماید. ... ادامه اطلاعات
دسته بندی معلومات
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم (2)

بخشهای مختلف مرکز

معاونت آموزش (3)
معاونت پژوهش (6)

معاونت فرهنگی و امور بین الملل

کتابخانه

انتشارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدّس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) سوریّه

یادمان مؤسس فقید

ریاست مرکز

معرفی مرکز