مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
فراخوان مقاله

مجله علمی تخصصی «فقه و اجتهاد» وابسته به مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از کلیه فضلا و پژوهشگران به ویژه دانش آموختگان و دانش پژوهان جهت ارائه مقالات علمی، تحقیقی و تخصصی در زمینه‌‌ها و گرایش‌‌های زیر دعوت می‌‌نماید:

1- بررسی موضوعات نو پیدا و مسائل مستحدث فقهی و ارائه راه‌‌حل‌های مبتنی بر مبانی صحیح نظام فقهی اسلام؛
2- نیازسنجی و آسیب شناسی فقاهت در عصر حاضر؛
3- پاسخگویی به نیازها و شبهات مطرح شده درحوزه فقه و اجتهاد؛
4- پرداختن به مبانی فقه و دانش های وابسته به فقه (فلسفه فقه، اصول فقه، قواعد فقه، مقاصد شریعت و ...)؛
5- ترسیم ابزارهای درست استنباط و روشهای اجتهاد مطلوب و فقه پویا؛
6- مطالعه تطبیقی و مقارن مکاتب فقهی به منظور تبیین و توسعه مکتب فقهی شیعه؛
7- نقد و بازپژوهشی مباحث و متون فقهی؛
8- اطلاع رسانی و انتقال یافته‌‌ها و تجارب علمی پژوهشی در قلمرو فقه و اصول فقهشرایط پذیرش مقالات
1-مقالات باید مستند، علمی و تحلیلی باشند.
2-مقالات ارسالی نباید قبلاً در مجله یا مجموعه دیگری چاپ شده یا زیر چاپ باشند.
3-مجله در تلخیص، اصلاح و ویرایش مقالات رسیده آزاد است.

راهنمای تنظیم مقالات


از نویسندگان درخواست می‌‌شود:
1- مقاله ارسالی از 25 صفحه حروفچینی شده (هر صفحه300 کلمه) و یا 35 صفحه دستنویس افزون نباشد.
2- مقاله ارسالی دارای بخش‌‌های زیر باشد:
چکیده مقاله(حداکثر 150کلمه)، کلیدواژه (حداکثر 5 واژه)، مقدمه، بحث اصلي، نتيجه‌‌گيري و فهرست منابع
3- منابع مورد استفاده در متن، به این شکل نوشته شود:
الف) برای کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب، شماره جلد، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت ترجمه بودن).
ب) برای مقاله: نام و نام خانوادگی نویسنده، عنوان مقاله، نام مجله مأخذ، شماره مجله و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده.
در صورت تکرار منبع، به جاي درج نام نویسنده و كتاب، به کلمه «همان»، شماره جلد و صفحه اکتفا شود.
4- تنظيم فهرست منابع در پايان
    براي كتاب: به ترتيب حروف الفبايي نام نام خانوادگي، نام نويسنده، نام كتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل انتشار، نام نشر، تاريخ انتشار، شماره جلد.
     براي مقاله: نام خانوادگي، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره مجله

* مقالات دریافتی توسط استادان صاحب نظر در زمینه موضوع مقاله ارزیابی می‌‌شوند و امکان چاپ یا عدم چاپ آن به نویسنده یا مترجم اعلام می‌‌گردد.
* مقالات برگرفته از پایان نامه با تأیید استاد راهنما پذیرفته می‌‌شود.
* در صورت امكان مقالات به صورت تايپ شده (در محيط word) به همراه CD و یا به پست الکترونیکی pajohesh@markazfeqhi.net  ارسال شود.
دسته بندی معلومات
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم (2)

بخشهای مختلف مرکز

معاونت آموزش (3)
معاونت پژوهش (6)

معاونت فرهنگی و امور بین الملل

کتابخانه

انتشارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدّس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) سوریّه

یادمان مؤسس فقید

ریاست مرکز

معرفی مرکز