مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
برخی اولویتهای پژوهشی مجله «فقه و اجتهاد»
1- مكاتب اصولي و تاثير آن در اجتهاد
2- مكاتب فقهي و تاثير آن در اجتهاد
3- بازپژوهي مباحث اصول فقه كاربردها، كاستي ها و رويكردهاي نو
4- فلسفه فقه، مقاصدالشريعة، ذوق فقهي، تنقيح مناط
5- قواعد فقهي تخصصي (قضايي، سياسي، اقتصادي)
6- رويكردهاي جديد به آيات الاحكام و بررسي كاربردهاي آن
7- آسيب شناسي فقهي حقوق خانواده (مقررات موجود، حمايت از زنان، بررسي شروط ذكر شده در سند عقد ازدواج، تقويم مهريه به نرخ روز...)
8- روش هاي نوين باروري، شبيه سازي، اهداي جنين، تغييرات ژنتيكي و ... .
9- مالكيت دولت، مشتركات عمومي، اموال خاص دولت، انفال
10- بررسي وظايف اصلي دولت اسلامي و مسائل مربوط به آن (حكم حكومتي، نظريه انتخاب يا انتصاب، ماليات، زكات، عدالت اجتماعي و ...)
11- اصل مصلحت در نظام اسلامي.
12- حقوق معنوي، مالكيت معنوي، مالكيت علائم و اختراعات، حق التأليف...
13- حقوق كودك، تنبيه بدني كودك و حضانت، كنوانسيون حقوق كودك و ...
14- هنر در فقه اسلامي(غنا و موسيقي، فيلم و مجسمه سازي، تئاتر، طراحي، ميراث فرهنگي و هنري)
15- نظام دادرسي عادلانه از ديدگاه فقه اسلامي.
16- بررسي فقهي حقوق بشر، آزادي‌‌ها، حق حيات، حق مسكن، آزادي انديشه، آزادي بيان و قلمروي آن و ...
17- حقوق محيط زيست
18- بررسي فقهي معاملات جديد(بورس، اوراق بهادار، سفارش ساخت، بيع زماني، ليزينگ، قراردادهاي تجاري، بين الملل و ...)
19- بررسي فقهي مشكلات دستگاه قضايي (اجتهاد قاضي، علم قاضي، پزشك قانوني، شهادت عدلين امارات قانوني و قضايي و ...)
20- بررسي روابط اجتماعي زنان و مردان، حريم زن و مرد، حجاب و ...
21- بررسي مسائل پزشكي(مسئوليت پزشك، اشتباه پزشك، مراجعه به جنس مخالف و ...)
22- حقوق زن(حقوق كيفري، ديه، گواهي، اشتغال زن و مشاركت سياسي و اجتماعي زن و...)
23- بررسي مباحث كاربردي رجال (شهرت، موثوق الصدور، مشايخ الثقات، تعويض سند و ...)
دسته بندی معلومات
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم (2)

بخشهای مختلف مرکز

معاونت آموزش (3)
معاونت پژوهش (6)

معاونت فرهنگی و امور بین الملل

کتابخانه

انتشارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدّس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) سوریّه

یادمان مؤسس فقید

ریاست مرکز

معرفی مرکز