مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
فعالیتهای در دست انجام
طرحهاي پژوهشي

1. در حال اجرا
•    ادامه مجلدات موسوعه احكام الاطفال و ادلتها (عربي)
•    موسوعه تطبيقات قواعد فقهي
•    حقوق محيط زيست در اسلام
•    بررسي دفاع مشروع از ديدگاه اسلام
•    بررسي فقهي پوشش مشكي
•    حقوق و احكام كودكان
•    ترجمه رسائل في الفقه و الاصول (اثر استاد شيخ محمد جواد فاضل لنكراني)
•    طنز در آيينه فقه
•    بررسي فقهي رحم جايگزين
•    قضاوت زن
•    بررسي فقهي مالكيت مردم بر ثروت‌هاي عمومي
•    مشروعيت عقد بيمه از ديدگاه فقه اسلامي
•    علم قاضي
•    تدوين كتاب تغيير جنسيت از ديدگاه فقه شيعه


2. در دست اقدام


•    موسوعه فقه سياسي در اسلام
•    موسوعه احكام المرأ‌ة في الاسلام
•    راهكارهاي  پيشگيري از وقوع جرم از ديدگاه شريعت اسلامي
•    موسوعه حقوق بشر  در اسلام
•    موسوعه فقه پزشكي
دسته بندی معلومات
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم (2)

بخشهای مختلف مرکز

معاونت آموزش (3)
معاونت پژوهش (6)

معاونت فرهنگی و امور بین الملل

کتابخانه

انتشارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدّس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) سوریّه

یادمان مؤسس فقید

ریاست مرکز

معرفی مرکز