مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

افتتاحیه سال تحصيلي 93-92 مركز فقهي ائمه اطهار(ع) مشهد مقدس - گالری تصاویر