مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

افتتاحيه سال تحصيلي 93-92 مركز فقهي ائمه اطهار(ع) - گالری تصاویر