مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

جلسه ديدار و اعطای هدیه به ملاهای محلی زابل توسط بخش فرهنگی - گالری تصاویر