مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

بازدید آيت الله مقتدایی از مرکز فقهی و سخنرانی ایشان در جمع دانش پژوهان - گالری تصاویر