مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

درس اخلاق توسط استاد مروی برای دانش پژوهان گروه‌‌های علمي مرکز فقهي - گالری تصاویر