مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

تصاويري از کلاسهاي درس و جلسات مباحثه در ساختمان قديمي مرکز فقهي - گالری تصاویر