مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

نشست علمی تخصصی فقه با حضور آيت الله مؤمن - گالری تصاویر