مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

مراسم وحدت حوزه و دانشگاه با رویکرد تبیين دیدگاه امام خمینی(قده)، با سخنرانی حضرت آيت الله فاضل لنکرانی و جناب آقای دکتر حکمت نيا در مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) - گالری تصاویر