مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

نهمین مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور رياست محترم مرکز - گالری تصاویر