مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

نشست انديشمندان و اساتيد دانشگاه‌‌هاي اندونزي با مسئولين مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) - گالری تصاویر