مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب، و تجليل از ممتازين علمي و پژوهشگران مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) و مراکز وابسته - گالری تصاویر