مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

مراسم روضه در مرکز فقهی دمشق سوريه - گالری تصاویر