مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

مراسم افتتاحيه دروس بخش تفسير مركز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور رياست محترم مركز - گالری تصاویر