مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

جلسه علمی مشترک بین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) - گالری تصاویر