مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
تدوین ۲۸۶ مقاله علمی و انتشار ۶۰ عنوان کتاب در مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)
گفتگوی خبرگزاری حوزه با قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) پیرامون فعالیتهای مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع)
حوزه/ تا کنون 11 رساله دفاع شده و در حال حاضر ۳۵ رساله در حال تدوین است، ۲۸۶ مقاله نیز تا کنون تدوین شده که از این تعداد ۱۸ مقاله در سال ۹۸ به تالیف رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله رئیسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه عنوان کرد: ما در مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) فعالیت می‌‌‌‌کنیم که از سال 83 توسط مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی تاسیس شد.

وی افزود: با توجه به اینکه انديشمندان اهل سنت با حمايت حاکمان از دير باز نگاهی نقادانه به فرهنگ و معارف شيعی داشته اند و همواره پرسش ها و شبهاتی را مطرح می‌‌‌‌کرده اند و اين رويکرد با پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ايران به رهبری امام خمينی، با روش های مدرن و با استفاده از همه امکانات و با حمايت استکبار جهانی در سطح وسيعی گسترش يافته است.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) مطرح کرد: اين تهاجم ها در سالهای اخير گسترش چشم گيری داشته است، به گونه ای که نگاه ساير مسلمانان را نسبت به شيعيان و مذهب شيعه غبار آلود و گاه خشم آگين کرده است؛ تمامی اين شبهات و تهمت ها به خاطر برنتابيدن حاکميت مذهبی بود که در همه اعصار اسلامی به حاشيه رانده می‌‌‌‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار داشت: موج عظيمی که انقلاب اسلامی ايران بر پايه اسلام اصيل در دنيای امروز پديد آورد، از يک سو بيداری جهان اسلام و بلکه بشريت را در توانمندی حاکميت قرآن و مذهب اهل بيت در پی داشته و قدرت بی بديل مذهب در اداره شؤونات فردی و اجتماعی بشر را به نمايش گذاشت؛ از سويی ديگر هجمه ها و حملات ابرقدرتهای جهانی را عليه ايران اسلامی و مبانی بر آمده از صميم قرآن و عترت به دنبال داشت.

وی تاکید کرد: از آنجايی که انقلاب اسلامی قبل از اينکه مبنای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و ... داشته باشد مبنای دينی و عقيدتی داشته و ريشه در اسلام ناب محمد(ص) و مذهب اهل بيت(ع) دارد، حملات استکبار جهانی عليه مذهب شيعه متمرکز شده است و با ترفندهای گوناگون سعی در تضعيف ايران شيعی دارند؛ يکی از ترفندهای دشمنان اسلام، سازماندهی و تحريک فرق و مذاهب اسلامی غير شيعی عليه شيعه است؛ اين گروه ها با شبهه پراکنی، تهمت و افتراء، درصدد ناکارآمد جلوه دادن آموزه های شيعی و ايجاد تنفر از اين مذهب در بين مسلمين هستند.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) ابراز کرد: البته متون و دانش های شيعی در جوامع حوزوی و دانشگاهی مورد تدريس و تحقيق بوده و از اين رهگذر تا حدودی پاسخگوی سؤالات و نيازهای درونی جامعه شيعی بوده اند؛ اما گستردگی و تنوع مطالعات و موج شبهات با قالبهای امروزی آن عليه مذهب شيعه اين پاسخگويی را در حالت تدافع و انفعال قرار داده است.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داد: خروج از اين حالت و تبديل موضع دفاعی به موضع تهاجمی و فعال ضرورت شکل گيری مرکزی مستقل و متمرکز در اين باره را بازگو می‌‌‌‌کند. اين مهم، رسالت حوزه های علميه را دو چندان کرده و بايد در راستای دفاع از کيان مذهب با برنامه ريزی، شاگردانی توانمند و مسلط بر اصول و مبانی همه فرق اسلامی را تربيت کند.

وی گفت: مرجع فقيد و بصير جهان تشيع آيت الله العظمی فاضل لنکرانی در راستای تحقق اهداف استاد خويش و بنيان گذار کبير انقلاب اسلامی حضرت آيت الله امام خمينی(ره) و با درک چنين ضرورتی، در سال 1383 اقدام به تأسيس مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) نمود.


حجت الاسلام والمسلمین رئیسی خاطرنشان کرد: این مرکزابتدا با هدف رسیدگی وپاسخ به شبهات درمناطق محروم تاسیس شد و مبلغین با انگیزه شناسایی شده و آموزش های ابتدایی را می‌‌گذراندند ودر مناطقی که مبلّغ کمتر اعزام می‌‌‌‌شد، ما مُبلّغ اعزام کردیم این اتفاق جرقه تاسیس مرکزی شد که نسبت به شبهات روز و مباحث فقهی و کلامی به تربیت طلبه و مبلغ می‌‌‌‌پرداخت.

وی بیان کرد: ما در این مرکز به مذاهب اسلامی به عنوان يک مجموعه در هم تنيده و مرتبط می‌‌‌‌نگریم، و تأثير و تأثرات هر مذهب را از ساير مذاهب، امری مسلم می‌‌پنداریم، و بر رويکرد نقادانه و تحليلی بر منابع و مبانی حديثی، فقهی، تفسيری، رجالی، تاريخی و کلامی مذاهب اسلامی تأکيد داریم.

پژوهش محوری رکن اصلی اين رشته با اهتمام بر دفاع از مکتب اهل بيت به صورت فعال به شمار می‌‌‌‌آيد.

بنابراين سه عنصر در فعالیتهای ما، مهم و اساسی است:

الف) دفاع فعال و تهاجمی و علمی از مذهب اهل بيت(ع)

ب) نگاه نقادانه و علمی به ساير مذاهب اسلامی با هدف اثبات مذهب اهل بيت(ع)

ج) پژوهش محوری

معاون آموزش مر کز تخصصی دلايل توجيهی راه اندازی را اینگونه تشریح کرد:

1. آموزش محور بودن همه دروس و سرفصلهای مراکز حوزوی و دانشگاهی موجود با عنوان مذاهب اسلامی.
2. نگاه تک بعدی و غير جامع به همه مسائل فقهی کلامی تفسيری و ... مراکز حوزوی و دانشگاهی موجود با عنوان مذاهب اسلامی.
3. فقدان پژوهشگران تأثير گذار در مسائل متنوع مرتبط با مذاهب اسلامی که به صورت تخصصی و روشمند تحقيق کرده و نظريه های کارشناسانه ارائه دهند.
4. دغدغه دفاع از مذهب اهل بيت(ع) پس از بررسی همه جانبه آراء و انديشه های مذاهب اسلامی.
5. قراءتها و برداشتهای ناصواب و غير علمی و يک سونگر به بحث تقريب مذاهب اسلامی و ايجاد گفتمان صحيح از آن بر اساس آموزه های اصيل اهل بيت(ع).
6. فقدان رشته مستقل حوزوی و دانشگاهی در کشور که به گونه متمرکز و جامع در زمينه مذاهب اسلامی با تأکيد بر مذهب اهل بيت(ع) به مطالعه و پژوهش بپردازد.
7. گسترش شبهات و تهمت ها عليه مذهب اهل بيت(ع) به واسطه سازماندهی و فعال سازی مذاهب اسلامی با حمايت استکبار جهانی پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايران.
8. فقدان مراکز و پژوهشگرانی که به صورت تهاجمی و فعال و علمی، عليه شبهات به روشن گری و دفاع از مذهب اهل بيت(ع) بپردازد.
9. ضرورت مطالعه و پژوهش تطبيقی و مقارن در مذاهب اسلامی و فقدان اين نگاه در مراکز حوزوی و دانشگاهی.

ایشان تصریح کردندکه با توجه به دلايل ياد شده به نظر می‌‌‌‌رسید مرکزی تأسيس گردد تا آموزه ها و عقائد مذاهب اسلامی را به صورت تطبيقی مورد بررسی و ارزيابی قرار دهد و با حفظ انسجام جهان اسلام به دفاع از مکتب اهل بيت(ع) بپردازد و تقريب منطقی بين مذاهب اسلامی را ترسيم نمايد که الحمدلله چنین نیز شد.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) اهداف کلی اين مرکز را چنین تشریح کرد:

1. دفاع فعال، تهاجمی و علمی از مکتب اهل بيت(ع) در برابر شبهات و تهمت ها
2. شناخت عقائد و آموزه های مذاهب اسلامی و نقد و بررسی آن بر اساس آموزه های اهل بيت
3. نهادينه کردن پژوهش محوری و مطالعه روش مند در زمينه مذاهب اسلامی
4. نگاه تطبيقی و مقارن در بررسی آموزه ها و عقائد مذاهب اسلامی
5. تربيت و پرورش محققين و پژوهش گران در زمينه مذاهب اسلامی با تأکيد بر اثبات حقانيت مذهب اهل بيت
6. استفاده از محققين و پژوهشگران اين مرکز در کرسی های تدريس، هيأت های علمی، نشستهای تخصصی، کنفرانسها، اتاق فکر وزارتخانه و سازمان های مرتبط با امور مذاهب اسلامی
7. ارائه قراءت جديد و مطابق با ديدگاه اهل بيت(ع) از مسأله وحدت مذاهب اسلامی
8. نگاهی واقع بينانه و جامع نسبت به مسائل و آموزه های مذاهب اسلامی
9. برقراری رابطه فعال با ساير مراکز حوزوی و دانشگاهی همسو با اين رشته
10. نشر آثار پژوهشی دانش آموختگان اين مرکز در قالب کتاب، مقاله و ... و عرضه آن به جامعه علمی کشور

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در مورد شرايط پذيرش گفتند: تمام طلاب علوم دينی که حداقل سطح دو حوزه را گذرانده باشند می‌‌‌‌توانند در اين آزمون ورودی شرکت کنند.

وی ادامه داد: موفقيت در آزمون کتبی و مصاحبه و نيز اشتغال به دروس خارج حوزه علميه، عدم اشتغال به تحصيل در ديگر دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی حوزوی و همچنين برخورداری از صلاحيت اخلاقی و توانايی پژوهشی و فکری لازم و متناسب از مهم ترين شرايط پذيرش در در این مرکز به شمار می‌‌‌‌آيد.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) مدت دوره در مقطع سطح سه بدون احتساب پايان نامه را 7 نيمسال تحصيلی (ترم) و به مدت سه سال و نيم دانست و اضافه کرد: نظام آموزشی اين مرکز به صورت واحدی ارائه می‌‌‌‌شود و کليه دروس هر ترم 16 هفته معادل يک نيمسال تحصيلی است و زمان تدريس هر واحد درس نظری 16 ساعت و هر واحد عملی نيز16 ساعت است.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) گفت: از طریق آزمون کتبی که ازمیان طلاب ومبلغین توانمند به عمل آمد تعداد 25 نفر شناسایی شدند که از این تعداد 17 نفر به عنوان گروه اول مرکز تخصصی طی گذراندن مراحل پذیرش از قبیل آزمون کتبی ومصاحبه علمی پذیرش شدند،.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تاکید کرد: در همان ابتدا حدود 17 طلبه در نخستین دوره های فعالیت های ما شرکت کردند که امروز از روحانیون برجسته به شمار می‌‌‌‌آیند.

وی تاکید کرد: این فعالیت ها تا سال 90 ادامه داشت، به دلیل اینکه مرکز تخصصی در سال های قبل از 90 از شورای مدیریت حوزه علمیه مجوز نداشت، امکان صدور مدرک وجود نداشت، لذا بر آن شدیم تا این نقیصه را نیز بر طرف کنیم لذا در سال 90 اقدام به اخذ مجوز های لازم از مراجع ذی صلاح شدیم که در سال 90 موفق به اخذ موافقت اصولی ودر سال 91موفق به اخذ مجوز رسمی از حوزه شدیم و رسما به مراکز تخصصی حوزه ملحق شدیم.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: از سال 91، 10 دوره پذیرش طلبه داشته ایم و از سال 83 حدود 500 نفر جزء پذیرش اولیه قرار گرفتند که از بین آن ها 254 نفر پذیرش نهایی شدند، از این تعداد حدود 100 نفر فارغ التحصیل هستند که عمده آن ها به عنوان استاد، محقق وپژوهشگردر این مرکز و مراکز دیگر مشغول هستند، عده ای دیگر نیز جذب مراکز غیرحوزوی شده اند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی عنوان کرد: تقریبا بیشتر مراکز تخصصی سطح دو و سه آموزش محور هستند، اما این مرکز به دنبال کار آموزشی صرف نبوده و از همان ابتدا مسولین امر، این مرکز را پژوهش محور تعریف کردند.

 60 عنوان کتاب و آثار عملی

وی ادامه داد: تا کنون حدود 60 عنوان کتاب خروجی این پژوهش ها بوده و آثار علمی دانش پژوهان ما می‌‌‌‌باشد که به جامعه علمی حوزه و غیر حوزه تقدیم شده است.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) با اشاره به امتیازات مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) نسبت به دیگر مراکز تخصصی یادآور شد: در بیشترمراکز طلاب صرفا یک سری دروس را آموزش می‌‌‌‌بینند و با ارائه پایان نامه از مجموعه خود جدا می‌‌‌‌شوند؛ اما در این مرکز همزمان با دروس آموزشی، در فعالیتهای پژوهشی با همه منابع فریقین آشنا شده و به این منابع مسلط می‌‌‌‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اضافه کرد: طلاب ما با منابع فریقین آشنایی کامل دارند؛ ما بعد از اتمام دوره آموزشی مصاحبه ای به عمل می‌‌‌‌آوریم تا کسانی که توانایی بیشتری کسب کرده اند، در قالب پنج گروه علمی تخصصی موجودبه فعالیت بپردازند.

وی ابراز کرد: این گروه های علمی تخصصی از سال 85 کار خود را آغاز کرده اند، در ابتدا ما تنها یک گروه علمی تخصصی با عنوان کلام مقارن داشتیم و در ادامه مسیر چهار گروه به این گروه ها اضافه شد.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: از حدود 100نفر فارغ التحصیلی که داشتیم، تنها 27 نفر به گروه های علمی راه یافتند و این تعداد بر اساس علایق وتوانایی های خود دانش پژوهان جذب گروه ها شدند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: تمام تولیدات طلاب در گروه های علمی تخصصی در مرحله آخر توسط مدیر گروه ارزیابی می‌‌‌‌شود، سپس به دو ارزیاب دیگر درداخل یا خارج از مرکز داده می‌‌‌‌شود تا اجازه انتشار و چاپ را داشته باشند.


وی با تاکید بر اینکه ما شعبی که در هند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورها داریم بیان کرد: ما لازم دیدیم که تعدادی از طلاب جامعه المصطفی را شناسایی کرده و مقداری از مطالب مورد نیازشان را که در آن مرکز به دلیل محدودیت‌های آموزشی به آن پرداخته نمی‌شد را آموزش دهیم. ما از طلاب خارجی نظرسنجی کردیم که تمام آنها اقرار داشتند که آموزش‌هایی که در مرکز تخصصی ائمه اطهار دیده بودند را مفید و لازم دانسته که در هیچ مرکز دیگری تجربه نکرده بودند.

 حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: ما برای فارغ التحصیلان یک دوره یک ساله منبع شناسی گذاشتیم که همه طلاب بیان می‌‌‌‌کردند که دستاوردشان در این یک سال بیشتر از دستاورد آنان در چهار سال تحصیل دروس معمول همین مرکز بوده.

 40 نشست علمی برگزار کرده ایم

وی گفت: ما طی سال های اخیر بیش از 40 نشست علمی برگزار کرده ایم که موضوعات این نشست ها حول محور نقد و شناخت سلفیه و تکفیر بوده که برخی از کتاب های این نشست ها چاپ شده است. در این نشست ها بعضا ارائه دهنده موضوعات اساتید برجسته جهان اسلام از کشورهای دیگرمانند مصر، عراق، فلسطین و . . بودند.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) با اشاره به مهمانان نشست های علمی تصریح کرد: در یکی از این نشست ها رهبر اباضیه حضور پیدا کرد و اعتقادات اباضیه را نسبت به سلفیون بیان کرد، با توجه به اینکه طلاب به این اساتید دسترسی نداشتند، حضور آنان باعث شد که طلبه های ما علاوه بر کتب، از نزدیک نیز با عقاید آن ها آشنا شوند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی عنوان کرد: ما با بسیاری از مراکز حوزوی ارتباط داشته ایم و در دکترین مهدویت چندین سال است که ما به عنوان مرکز همیار همکاری می‌‌‌‌کنیم؛ ما در سال گذشته حدود 27 مقاله ارسال کردیم که این به دلیل ویژگی پژوهش محور بودن این مرکز بوده و از طرف دیگر پژوهشگران ما درباره مهدویت از منظر فریقین تخصص داشتند.

وی ادامه داد: ما با انجمن کلام حوزه علمیه همکاری های علمی متعدد داریم، همچنین با معاونت بین الملل حوزه همکاری هایی صورت گرفت که حاصل آن برگزاری چندین کارگاه از جانب مرکز تخصصی ائمه اطهار بود که معاونت بین الملل حوزه با ما به همکاری پرداخت.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) خاطرنشان کرد: بعد از رحلت مرحوم آیت الله فاضل مراجع تقلید دیگر مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی اعزام مبلغین را ادامه دادند، اما مبلغینی که اعزام می‌‌‌‌شوند، نوعا همان مبلغین مرکز تخصصی هستند.

برگزاری کارگاه های مختلف سواد رسانه ای

وی تاکید کرد: ما با همکاری دیگر مراکز حوزوی برای مبلغین کارگاه های مختلف سواد رسانه ای به منظور افزایش مهارت های تبلیغی آن ها برگزار کرده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی فعالیت های مجازی مرکز تخصصی ائمه اطهار را موردتوجه قرار داد و اضافه کرد: برخی از مسابقاتی که در گذشته به صورت فیزیکی برگزار می‌‌‌‌شد، امروز به صورت مجازی در حال انجام است و این نشان دهنده به روز بودن فعالیت های مرکز تخصصی است.

وی یادآور شد: بخش مناطق محروم آیت الله مکارم شیرازی و بخش فرهنگی دفتر آیت الله صافی در بحث خانه عالم و محرومیت زدایی فعالیت های مطلوبی انجام می‌‌‌‌دهند که این کارسابقا از جانب دفتر آیت الله فاضل لنکرانی کلید خورده است.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: طلاب غیرایرانی که تا کنون جذب کرده ایم، حدود 43 نفر بوده که 33 نفر آن ها فارغ التحصیل شده اند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ابراز کرد: ما خارج از قم مراکز علمی داریم که در بعضی از دروس تخصصی استاد ندارند، برای پر کردن این خلاء به صورت مجازی کلاس هایی را با همکاری اساتید برگزار کردیم و طلاب از این کلاس ها استفاده می‌‌‌‌کردند؛ در ماه مبارک رمضان دروس خارج فقه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی از طریق فضای مجازی پخش می‌‌‌‌شد که عده ای از طلاب از منازل خود این کلاس ها را پیگیری می‌‌‌‌کردند.

تدوین 286 مقاله

وی مطرح کرد: رساله دفاع شده تا کنون 11 رساله بوده و در حال حاضر 35 رساله در حال تدوین است، 286 مقاله تدوین شده که از این تعداد 18 مقاله در سال 98 تدوین شده است.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) افزود: 13 جزوه به عنوان متن آموزشی تدوین شده است، همچنین علاوه بر 45 نشست، 16 همایش علمی نیز تا کنون برگزار شده و در این برنامه ها نیازهای روز جامعه موردتوجه قرار داده شد که خوشبختانه مورداستقبال عالی طلاب واقع شد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بیان کرد: ما 12 گروه علمی آموزشی داریم و اساتید راهنما دائما با طلاب در تماس هستند و کارهای آن ها را پیگیری می‌‌‌‌کنند، امروز طلاب ما مجبور نیستند که چندین ماه منتظر تصویب پایان نامه خود باشند، انجام کارها به این صورت است که موضوعات را استخراج کرده و برای 60 موضوع مصوبه گرفتیم و دیگر طلاب درگیر این امور نمی‌شوند؛ این کار در دیگر مراکز تخصصی کمتر دیده می‌‌‌‌شود.

وی گفت: در حال حاضر در مرکز ما سه رشته سطح دو وجود دارد که کلام، تفسیر و مذاهب عناوین این سه رشته هستند؛ یکی از شعبات ما در اصفهان فعالیت می‌‌‌‌کند که مدیریت این شعبه بر عهده حجت الاسلام والمسلمین کلباسی می‌‌‌‌باشد؛ در این شعبه برای پذیرش سال جاری 80 نفر ثبت نام کرده اند که 38 نفر از آن ها جذب می‌‌‌‌شوند و برای سطح دو در رشته کلام و برای سطح سه در رشته مذاهب طلبه پذیرش شده اند.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) ادامه داد: در بین مراجع تقلید انقلابی تر از مرحوم آیت الله فاضل نمی توان یافت و اخلاص ایشان باعث شد که این روند استمرار پیدا کند و امروز می‌‌‌‌بینیم که در هر سال نسبت به سال قبل پیشرفت چشمگیری داشته ایم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به موضوع پذیرش طلاب در مرکز تخصصی ائمه اطهار افزود: امروز چهل استاد تنها در بخش کلام و مذاهب اسلامی همکاری دارند، در شعبه مشهد ما برای پنجمین دوره از طلاب پذیرش شده و برای پذیرش طلاب سخت گیری های خاصی دارد.

وی مطرح کرد: ما طی چند سال اخیر جز موفقیت چیزی ندیدیم و با مجموعه های مختلف مراودات و همکاری های خوبی داریم؛ گروه های علمی با در ابتدا با افراد کم تری آغاز شد و امروز بحمدالله پیشرفت ها چشمگیری در این گروه ها داشته ایم.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: یکی از تقاضاهایی که شورای عالی حوزه از مراکز تخصصی دارد، تدوین درسنامه بوده که ما در این چند سال اخیر حدود 20 عنوان درسنامه تعریف کرده ایم.

 در سال جاری 8 عنوان کتاب به چاپ رسانده ایم

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ابراز کرد: ما در سال جاری 8 عنوان کتاب به چاپ رساندیم که درسنامه مسائل خلافی، توحید از منظر دو مفسر بزرگ علامه طباطبایی و فخر رازی، محمدبن اسماعیل بخاری و اهلبیت(ع)، آیه الولایه، حقیقه البنا، ممنوعین از شهادت، جریان شناسی سلفیه معاصر و دیگر کتب از جمله این کتب به شمار می‌‌‌‌آیند.

وی با تاکید بر لزوم چاپ کتب پرمحتوا و کاربردی اضافه کرد: کتاب های من فاطمه ام، سلیم بن قیس، عقلانیت و خاتمیت در پاسخ به شبهات تفکرات سروش و شبه سروش و رویای رسولانه نیز در حال حاضر در نوبت چاپ است.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) گفت: ما فصلنامه مطالعات مقارنه ای مذاهب اسلامی را تدوین کرده ایم که تا کنون سه شماره از آن به چاپ رسیده است؛ ما برای تسهیل چاپ تولیدات طلاب خود این فصلنامه را راه اندازی کرده ایم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینکه مرکز تخصصی ائمه اطهار متشکل از سه شورای آموزشی، پژوهشی و فضای مجازی است، اظهار داشت: شورای آموزشی به امور آموزشی می‌‌‌‌پردازد و متشکل از مدیر، معاونین و مدیران گروه های آموزشی است. شورای پژوهشی کار بدیعی در مرکز تخصصی بوده که از سال 85 راه اندازی شده و هفته ای یک جلسه برگزار کرده است، همچنین شورای فضای مجازی به سیاست گذاری درباره نحوه استفاده از این ظرفیت می‌‌‌‌پردازد که مصوبات خوبی تا کنون به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: بخش قفسه باز کتابخانه مرکز تخصصی ائمه اطهار برای تسهیل امور پذیرش تاسیس شده و کلاس های منبع شناسی ما در فضای کتابخانه انجام می‌‌‌‌شود.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) عنوان کرد: ما در مرکز تخصصی در ابتدا دو استاد داشتیم اما اکنون بیش از 60 استاد با ما همکاری می‌‌‌‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیس مطرح کرد: تا کنون سه شماره از فصلنامه مرکز با عتوان "فصلنامه مطالعات مقارنه­ای مذاهب اسلامی" چاپ گردیده و چهارمین شماره فصلنامه نیز در دست اقدام می‌‌باشد.

وی ادامه داد: این جلسات از سال 82 به دستور مرجع فقید حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) در دفتر ایشان آغاز شده و در حال حاضر با تلاش اساتید و مسؤولین مرکز تبدیل به جلسات علمی – تبلیغی شده است. و سالانه حدود 27 نشست علمی – تبلیغی مخصوص مبلغین و دانش پژوهان برگزار می‌‌‌‌گردد.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) یادآور شد: در کتابخانه تخصصی مرکز بیش از پنج هزار و 473 عنوان کتاب در بیش از 17 هزار و 395 جلد وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح کرد: در سال 97، تعداد 143 عنوان کتاب در 395 جلد کتاب خریداری و به کتابهای موجود اضافه شده است.

وی مهمانان خارجی مرکز را موردتوجه قرار داد و بیان کرد: تاج الدين الهلالی (مفتی اعظم استراليا، از اساتيد دانشگاه الأزهر مصر)، مفتی رومانی (شيخ یوسف مراد)، محمود کريمه (رئيس گروه فقه مقارن دانشگاه الأزهر مصر)، شيخ حسين برکة (از علمای برجسته فلسطين)، ابومجاهد (سخنگوی کميته­های مقاومت فلسطين در غزه)، دکتر شيخ حسن محمد حسن (استاد دانشگاه الازهر)، دکتر بایو (رئیس شورای مساجد اندونزی)، شیخ مهدی احمد الصمیدعی(مفتی عراق)، کاردينال پیتر ترکسون (رییس شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان) و غیره از جمله مهمانانی هستند که در این مرکز حضور پیدا کرده اند.

قائم مقام مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) ابراز کرد: همه این فعالیت ها در حال حاضر تحت اشراف آیت الله محمد جواد فاضل قوی تر و گسترده تر از قبل در حال انجام است، همان گونه که در زمان حیات معظم له مسئولیت این امور دا داشت در حاضر نیز این مسیر را ادامه داد.


آخرین اخبار

برگزاری نشست علمی «کرونا در آیینه‌‌ی فقه»

از سلسله نشستهای فقه و زندگی؛ با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
نشست فقهی «بررسی هنجارهای پیشگیرانه کرونا در آیینه فقه»
توسط «آیت الله قاضی زاده اراکی» ارائه خواهد شد. ... ادامه مطلب ...

برپایی نمایشگاه یک روزه منشورات و آثار علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)

نمایشگاه یک روزه منشورات و آثار علمی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برپا شد. ... ادامه مطلب ...

کلاس آنلاین «فقه پزشکی- فقه بیماری‌های واگیر»

مسؤولیت حکومت و دولت در وضعیت بیماری‌های واگیر(کنترل و درمان)
استاد: آیت الله محمد قائنی ... ادامه مطلب ...

پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) به مناسبت ارتحال حجة الاسلام و المسلمین آقای ترابی

پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) به مناسبت ارتحال استاد گرانقدر؛ حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای ترابی شهرضائی ... ادامه مطلب ...

سوگواره شعر فاطمی با عنوان «محبوبه خدا» با حضور آیت الله فاضل لنکرانی برگزار شد

سوگواره شعر فاطمی با حضور آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) و شاعران آیینی برجسته کشور در سالن همایش‌‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد ... ادامه مطلب ...