مرکز فقهی مشهد

نشست علمی شماره 7- ضرورت موضوع شناسی در حل مسائل فقهی

نشست علمی شماره 7- ضرورت موضوع شناسی در حل مسائل فقهی هفتمین نشست علمی مرکز فقهی مشهد در سال جاری
با موضوع ضرورت موضوع شناسی در حل مسائل فقهی ... ادامه خبر

مراسم دهه کرامت با حضور علما در مرکز فقهی

مراسم دهه کرامت با حضور علما در مرکز فقهی مراسم دهه کرامت با حضور علما در مرکز فقهی مشهد برگزار گردید. ... ادامه خبر

جلسه درس اخلاق توسط استاد قاضی زاده

جلسه درس اخلاق توسط استاد قاضی زاده هدف یک طلبه از زندگی و تحصیل و پژوهش باید با هدف سایر مردم متفاوت باشد ... ادامه خبر
آخرین کتاب ها