مرکز فقهی مشهد
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98
پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98

(سه برابر ظرفیت)
ليست پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98 مرکز فقهي مشهد

(سه برابر ظرفیت)


عرب

سعید

کاظمی

سیدمحمدعلی

امانی

مهدی

تاجی

حسن

خانی

محمد

برکات

علی

یرسندی

سیدمحدسجاد

خنده ریش

محمد

بذرافشان

بهنام

رادمرد

محمدجواد

نیکخو

امیر

حسینی

سید محسن

برزویی

مجتبی

مهیمنی

علیرضا

رضاپور

صادق

اسداللهی

محمد

خانی

احسان

وطن خواه

محمدصادق

شیرازیان

سید صالح

پالیز

رضا

زرقانی

سید محمد

شورگشتی

رضا

کرانی

امین

جوادی ارته چشمه

مهدی

زحمتکشی

علیرضا

حسینی

سید جمال

صبوریانی

هاشم

پارسا

علی

مجتبوی

سیدمعین

عزیزی

مهدی

غفاریان

مهدی

شمعدانی

عباس

سیاح خراسانی

احمد

ذبیحی

سیدامیرمحمد

مطهری مقدم

محمد

شاد

مجتبی

صدیقی

هادی

موسوی

سیدجواد

کاریزی

محمدتقی

صفاریان

علیرضا

نادری

محمدمهدی

فرزانه

محمدمهدی

فدایی

سید ابوالفضل

قیاسی

کاظم

نوعدوست

محمدحسن

کیانی

مصطفی

اسماعیل زاده

حسن

جنتی فر

سجاد

نوری

محمد

اسلامی

علی

شیردل

محمد

بابازاده

محمدمعین

بذرافشان

محمدحسین

آخرین اخبار

پذیرفته شدگان نهایی ورودی 98

مصاحبه علمی و تربیتی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی برگزار گردید و نتایج آن اعلام شد ... ادامه مطلب ...

پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98

پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98

(سه برابر ظرفیت)
... ادامه مطلب ...

برگزاری آزمون وروی سال تحصیلی 98

به تمام طلاب توصیه می کنم با برنامه ریزی دقیق رسائل و مکاسب شیخ را بخوانند و مباحثه کنند ... ادامه مطلب ...

جشن میلاد امام عصر (عج) و جشن تعمم

جشن میلاد امام عصر(عج) و جشن تعمم ... ادامه مطلب ...

پذیرش مرکز فقهی مشهد برای سال 98

مرکز فقهی مشهد در سه قسمت زیر با آزمون کتبی و مصاحبه طلبه می پذیرد.
1- پذیرش پایه 7
2- تکمیل ظرفیت در سایر پایه ها
3- درس خارج فقه و اصول ... ادامه مطلب ...

آخرین کتاب ها