مرکز فقهی مشهد
پذیرفته شدگان نهایی ورودی 98
مصاحبه علمی و تربیتی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی برگزار گردید و نتایج آن اعلام شد

باسمه تعالی

مصاحبه علمی و تربیتی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی سال 99-98 مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) مشهد مقدس برگزار گردید و نتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد:


پذیرفته شدگان قطعی:

آقايان:
1- اسداللهی
2- بهنام بذر افشان
3- محمدحسین بذر افشان
4- پالیز
5- خنده ریش
6- ذبیحی
7- رادمرد
8- رضاپور
9- زرقانی
10- صبوریانی
11- فدایی
12- کاظمی
13- نیکخو
14- وطن خواه

پذیرفته شدگان مشروط:

آقايان:
1- مجتبوی
2- روشندل
3- شمعدانی
4- ابراهیم زاده

افراد ذخیره:

آقايان:
1- سیدمحسن حسینی
2- مهیمنی
3- جعفرزاده
4- صفاریان


آخرین اخبار

پذیرفته شدگان نهایی ورودی 98

مصاحبه علمی و تربیتی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی برگزار گردید و نتایج آن اعلام شد ... ادامه مطلب ...

پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98

پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون ورودی پایه 7 سال تحصیلی 99-98

(سه برابر ظرفیت)
... ادامه مطلب ...

برگزاری آزمون وروی سال تحصیلی 98

به تمام طلاب توصیه می کنم با برنامه ریزی دقیق رسائل و مکاسب شیخ را بخوانند و مباحثه کنند ... ادامه مطلب ...

جشن میلاد امام عصر (عج) و جشن تعمم

جشن میلاد امام عصر(عج) و جشن تعمم ... ادامه مطلب ...

پذیرش مرکز فقهی مشهد برای سال 98

مرکز فقهی مشهد در سه قسمت زیر با آزمون کتبی و مصاحبه طلبه می پذیرد.
1- پذیرش پایه 7
2- تکمیل ظرفیت در سایر پایه ها
3- درس خارج فقه و اصول ... ادامه مطلب ...

آخرین کتاب ها