مرکز فقهی واحد مشهدجدیدترین مطالب سایتhttp://www.markazfeqhi.ir/سلسله نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)سلسله نشست های علمی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) مشهد مقدس حجت الاسلام محمد حسن موسوی مهر با موضوع قواعد فقهی مستفاد در فقه پزشکی با محوریت مکاسبhttp://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7466/هجدهمین نشست علمی؛ رسالت روحانیت از منظر شهید صدر(ره) سلسله نشست های علمی حجت الاسلام الهی خراسانی با موضوع :رسالت رو حانیت از منظر شهید صدر (ره) با نگاهی به کتاب حوزه و بایسته های شهید صدر (ره)http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7465/سلسله درس های اخلاقی (حجت الاسلام اسلامی فر)سلسله نشت های درس اخلاق حجت الاسلام اسلامی فر پنج شنبه 22 مهر 1400 ساعت 9 صبح در محل موسسه فقهی ائمه اطهار (ع)http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7464/گزارش نشست علمی "روش شناسی شیخ انصاری (ره)"در این نشست حجت الإسلام و المسلمین موسوی مهر در ابتدا به تبیین اهمیت جایگاه مرحوم شیخ انصاری در تاریخ علم فقه پرداختند و سپس طی دو محور مقدماتی به تبیین « اهمیت و ثمرات توجه به روش شناسی» و «مخاطرات روش شناسی»پرداختند. در إدامه در چند گام «روش کلی اجتهاد مرحوم شیخ انصاری ره» در قالب «روش حل مسأله شیخ انصاری ره» و « تکنیک های موفقیت شیخ انصاری ره» تشریح کردند. مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد.http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7461/سلسه درس های اخلاقی جناب حجت الاسلام اسکندریسلسه درس های اخلاقی جناب حجت الاسلام اسکندری با موضوع روش های موفقیت در تحصیل جلسه اولhttp://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7460/نشست علمی چالش "مساله"در فقه های معاصرنشست علمی چالش "مساله"در فقه های معاصر استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین مصطفی درّی زمان پنج شنبه 25 شهریور 1400 ساعت 9 صبح http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7459/گزارش نشست علمی"مساله"درفقه معاصراولین جلسه از سلسله نشست های «چالش "مسأله" در فقه های معاصر»توسط مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد. در این نشست حجت الإسلام و المسلمین مصطفی دُرّی پس از تبیین موضوع، در طی دو عنوان «چالش جانمایی مشکل به جای مسأله» و «چالش نبود اصطلاح نامه در فقه های معاصر» به مشروح مسائل پیرامون این موضوع پرداختند مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد.http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7462/نشست علمی روش شناسی شیخ انصاری(قدس سره) نشست علمی روش شناسی شیخ انصاری(قدس سره) در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدسhttp://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7458/گزارش «نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول»«نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول» ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی طرح پژوهشی تحت عنوان « نشست تحلیل فقهی اسناد عادی در اموال غیر منقول »با همکاری معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و به میزبانی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)برگزار شد. در این نشست ابتدا حجت الإسلام و المسلمین مصطفی جلالی در ابتداء پیشینه مسأله را مطرح کردند و سپس به تفصیل اصل معضل و راه کار علمی-عملی آن پرداختند. حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید علی دلبری نیز بعنوان ناقد این طرح، اشکالات خود را در ضمن چهار محور تشریح کردند. مشروح این جلسه بارگزاری خواهد شد. http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7453/نشست علمی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیر منقول»ششمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی طرح های پژوهشی «تحلیل فقهی اعتبار اسناد عادی در اموال غیر منقول»http://www.markazfeqhi.ir/mashhad/news/7452/