مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب مشهد مقدس

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی: شیوه نامه نگارش مقالات

پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی: شیوه نامه نگارش مقالات این نشریه پذیرای مقالاتی است که بر اساس معیارهای مقاله علمی-پژوهشی، با موضوع محوری مذاهب اسلامی و مباحث جریان شناسی سلفیه، نگاشته شده باشند.
مقالات ارسالی باید مستند و مستدل بوده، دارای ساختار منطقی و انسجام محتوایی باشد و به ارائه یافته علمی یا نظریه‌ای جدید در حوزه تخصصی مذاهب اسلامی بپردازد.
... ادامه خبر
دسته بندی اخبار
معرفی مرکز (3)
اطلاعيه (6)
اخبار (51)
دروس (2)

مقالات

مقالات دانش پژوهان

مقالات به زبان فارسی

مقالات به زبان اردو

مقالات به زبان عربی

مقالات اساتيد

نشست های علمی (4)

نقد و بررسی مبانی نظری داعش

عرصه های نوین در مطالعات سلفی پژوهی (1)

کارنامه تحصیلی دانش پژوهان

نیم سال اول 94-95

نیم سال دوم 94-95

ارتباط با ما

ارتباط با آموزش

ارتباط با مسئول مرکز

بازدیدها

پژوهش نامه (1)
آخرین کتاب ها