مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب مشهد مقدس

تبیین اهداف پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

تبیین اهداف پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی تبیین اهداف پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی ... ادامه خبر

معرفی پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

معرفی پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی تحت اشراف حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی (دام ظله) فعالیت خود را آغاز نمود ... ادامه خبر
دسته بندی اخبار
معرفی مرکز (3)
اطلاعيه (6)
اخبار (51)
دروس (2)

مقالات

مقالات دانش پژوهان

مقالات به زبان فارسی

مقالات به زبان اردو

مقالات به زبان عربی

مقالات اساتيد

نشست های علمی (4)

نقد و بررسی مبانی نظری داعش

عرصه های نوین در مطالعات سلفی پژوهی (1)

کارنامه تحصیلی دانش پژوهان

نیم سال اول 94-95

نیم سال دوم 94-95

ارتباط با ما

ارتباط با آموزش

ارتباط با مسئول مرکز

بازدیدها

پژوهش نامه (1)
آخرین کتاب ها