مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب مشهد مقدس

هیئت تحریریه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

هیئت تحریریه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی اعضاء هیئت تحریریه پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی. ... ادامه خبر
دسته بندی اخبار
معرفی مرکز (3)
اطلاعيه (6)
اخبار (51)
دروس (2)

مقالات

مقالات دانش پژوهان

مقالات به زبان فارسی

مقالات به زبان اردو

مقالات به زبان عربی

مقالات اساتيد

نشست های علمی (4)

نقد و بررسی مبانی نظری داعش

عرصه های نوین در مطالعات سلفی پژوهی (1)

کارنامه تحصیلی دانش پژوهان

نیم سال اول 94-95

نیم سال دوم 94-95

ارتباط با ما

ارتباط با آموزش

ارتباط با مسئول مرکز

بازدیدها

پژوهش نامه (1)
آخرین کتاب ها