معاونت پژوهش
اهداف و ماموریت ها

اهداف و مأموریت ها :

پژوهش و تولید دانش در عرصه فقه اسلامی و پاسخگویی به مسائل نو و نیازهای جدید در فقه اسلامی مأموریت اصلی معاونت پژوهشی است. در این راستا و با در نظر گرفتن امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های موجود اهداف و چشم انداز های این معاونت در دو جدول زمانبدی بلند مدت(5 ساله) و کوتاه مدت(2ساله) به شرح ذیل می باشد:


الف –اهداف کوتاه مدت(2 ساله):

1) مطالعه وتحقیق درمورد  مسائل نو و نیازهای جدید در فقه اسلامی در عرصه فقه وحقوق، فقه سیاسی و فقه پزشکی و انجام پنج طرح تحقیقاتی در مسائل فقه و علوم وابسته به آن شامل:

1.    بررسی فقهی راه‌های محرمیت

2.    تغییر جنسیت از دیدگاه فقه شیعه

3.    بررسی فقهی مالکیت مردم بر ثروت های عمومی

4.    بررسی فقهی پوشش مشکی

5.    دفاع مشروع در اسلام

2) گسترش مطالعه و تحقیق در حوزه زنان، خانواده و حقوق بشر از دیدگاه فقه اسلامی و تقویت و توسعه گروه های پژوهشی.

3) افزایش برگزاری نشست های علمی و نیز برنامه ریزی جهت برگزاری همایش های علمی سراسری از جمله:

1.    همایش سراسری بررسی فقهی و حقوقی مرگ مغزی و آثار آن

2.    همایش علمی ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی.


ب – اهداف بلند مدت(5 ساله):

1) مطالعات وتحقیقات جامع در حوزه های فقهی(فقه سیاسی، فقه وحقوق، فقه پزشکی، فقه زنان، فقه کودک، اصول و قواعد فقهی)وتوسعه مرکز پژوهشی و گروه های پژوهشی آن با ایجاد گروه‌های پژوهشی جدید شامل: فقه پزشکی، فقه کودک، اصول فقه، قواعد فقه

2) برگزاری همایش های بین المللی ومنطقه ای ( در جهان در اسلام) _سه همایش علمی

3) گسترش  منابع علمی و بانک های اطلاعاتی-کتابخانه تخصصی فقهی با دست کم 50000 کتاب تخصصی و ایجاد بانک مجلات تخصصی.

4) انجام 15طرح تحقیقاتی در مسائل فقه و علوم وابسته به آن شامل:

1.    طنز در آيينه فقه

2.    علم قاضي

3.    تنبیه بدنی کودک

4.    مشروعيت عقد بيمه از ديدگاه فقه اسلامي

5.    مبانی فقهی تقیه مداراتی

6.    بررسی فقهی اثبات جرم با قراین و ابزار علمی جدید

7.    فقه ورزش

8.    عقد صلح و کاربردهای آن

9.    مفهوم شناسی مقاصد الشریعه نزد اهل سنت

10.    قلمرو برخورد حکومت اسلامی با اهل بغی

11.    بررسی فقهی جریمه تأخیر در پرداخت دین

12.    مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون

13.    اصول فقه، تورم و تکامل

14.    ارث زوجه از زمین

15.    اوامر ارشادی و نتایج سیاسی آن

5-    مطالعه و ساماندهی تحقیقات جامع و به روز در حوزه ها و موضوعات  با اجرای کامل دست کم سه طرح

•    مقاصد الشریعه

•    حقوق و احکام کودکان در فقه اسلامی

•    دانشنامه حقوق بشر اسلامی

•    دانشنامه احکام زنان در فقه اسلامی

•    دانشنامه فقه سیاسی اسلام

•    دانشنامه فقه پزشکی اسلام

•    کاربرد و تطبیقات قواعد فقهی


دسته بندی معلومات
معرفی ساختار بخش پژوهش (1)
فصلنامه تخصصی فقه و اجتهاد (1)
گروه‌های پژوهش (1)

فقه اقتصادی

فقه سیاسی (1)

فقه هنر و رسانه

فقه و حقوق (2)

فقه قرآن و حدیث

فقه اجتماعی (1)
فقه پزشکی (1)
اصول فقه (1)
قواعد فقهی (1)

حقوق بشر اسلامی

فقه کودک (1)

فقه ثقلین

دعوت به همکاری (1)

فقه هنر و رسانه

معرفی سایت‌های مرتبط (1)
شورای پژوهش (1)

طرح های پژوهشی در دست اجرا

ضرورت و تاریخچه تاسیس (1)
اهداف و ماموریت ها (1)

نشست های علمی برگزار شده

شصت و سه) بررسی نظریه فهم اجتماعی نص در فقه اجتماعی

دفتر شبهه شناسی (1)
آخرین کتاب ها