بخش تفسیر

ابعاد تربیت در قرآن

ابعاد تربیت در قرآن تربیت اساس وپایه یک جامعه است .دوام وبقاوحیات وممات سعادت وشقاوت صعود وسقوط هرجامعه ای به تربیت آن بستگی دارد. ... ادامه خبر

تفسیر سوره شمس

تفسیر سوره شمس اين سوره در تمام مصحف ها و بسياري از تفاسير، به نام سوره «الشمس» (بدون واو) ناميده شده است. سيوطي در کتاب الاتقان نيز اين سوره را جزو سوره¬هايي که بيشتر از يک اسم دارند، ذکر نکرده است. البته در کتاب صحيح بخاري و برخي از تفاسير به نام سوره «و الشمس و ضحاها» ياد شده است به خاطر اين¬که با سوره «إذا الشمس كوّرت» (تکوير) اشتباه نشود ... ادامه خبر

(عهد) نگارنده آقای مهدی خلیلی

(عهد)  نگارنده آقای مهدی خلیلی در این مقاله در صدد اثبات این مطلب هستیم که هر کس نسبت به ظلمی که انجام می دهد از عهدهای خداوند متعال محروم می شود؛ و هیچ کس ظلمی به غیر از خود به دیگران انجام نمی دهد، بلکه هر چه ظلم کند به خود ظلم کرده است؛ که این مطلب از آیات قرآن کریم قابل اثبات هست.
کلید واژه ها: عهد، ظلم، مظلوم، ظالم، محرومیت ها، بهره مندی ها، وعده و... ... ادامه خبر

ماهيت و حقيقت حجاب؛ سید حسن میر احمدی

ماهيت و حقيقت حجاب؛ سید حسن میر احمدی آيا حجاب، پارچه ای است كه به شكلی خاص دوخته شده تا بدن زن را بپوشاند؟ حال هرجا, هر زمان و با هر شكل و رنگ ؟ يا حجاب نوعی رفتار است؟ يا حجاب آميخته ای از پوشش و رفتار است ؟ يا حجاب، حقيقتی است كه در قالب رفتار و پوشش خاص نمودار می شود و تجلی می يابد؟ ... ادامه خبر
دسته بندی اخبار
اخبار (12)

مناسبت

اطلاعیه

مراسم (2)
مقالات (14)
آخرین کتاب ها